Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας
σε σχολεία του Δήμου Χαλανδρίου

Πέντε σχολεία του Δήμου Χαλανδρίου επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν
στην Εβδομάδα Κυκλοφοριακής Αγωγής, από 10 έως 14 Φεβρουαρίου
την οποία διοργανώνει ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ), στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος των δραστηριοτήτων του, σε συνεργασία 
με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» και το Δήμο Χαλανδρίου.
Πρόκειται για τo 2ο, το 4ο, το 16ο Δημοτικό, το 8ο Γυμνάσιο και το 4ο Λύκειο Χαλανδρίου.Tην Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020, στις 8:45 θα πραγματοποιηθεί 
στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου, η βιωματική εκπαίδευση του εν λόγω προγράμματος με χρήση προσομοιωτή ανατροπής οχήματος και πρόσκρουσης. 
Θα συμμετάσχουν το 4ο Λύκειο και το 8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον ΣΒΑΠ
στα τηλ.: 210 6719138 & 210 6711228.
Και με το Δήμο Χαλανδρίου στο τηλ.: 210 6899925 (κ. Ράπτη).
Απολογισμός έτους 2019

Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής
Δήμου Χαλανδρίου 

Με το κλείσιμο του 2019 το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Δήμου Χαλανδρίου κάνει
 τον απολογισμό του έτους που πέρασε καταγράφοντας 
31 εκπαιδεύσεις κυκλοφοριακής αγωγής
σε περίπου 1.000 μαθητές,  σχολικών και προσχολικών  μονάδων της Περιφέρειας,
ηλικίας 4άρων έως 9 ετών.


Η ΦΛΥΑ Α.Ε. συνεχίζει και το 2020 τις εκπαιδεύσεις Κυκλοφοριακής Αγωγής συνεισφέροντας ουσιαστικά στην εκπαίδευση των μαθητών στα θέματα κυκλοφοριακής αγωγής, έχοντας ως  σκοπό την εξοικείωση των παιδιών από μικρή ηλικία στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας, αλλά και την ευαισθητοποίηση του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας.