Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023

 Δωρεά της ΦΛΥΑ Α.Ε. 

στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χαλανδρίου 

ενός ΙΧ Αυτοκινήτου  


Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης η ΦΛΥΑ Α.Ε. αγόρασε και παραχώρησε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χαλανδρίου ΙΧ αυτοκίνητο  Μάρκας Ηyundai (i10)  για τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Με την προσφορά αυτή η ΦΛΥΑ Α.Ε. βοηθά το έργο, τη δραστηριότητα και την εκτέλεση των  καθημερινών καθηκόντων  της Κοινωνικής Υπηρεσίας όπως νοσηλευτική κατ' οίκον, κοινωνικές έρευνες, διαπίστωση συνθηκών στο πλαίσιο εισαγγελικών παραγγελιών, αγορά φαρμάκων από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥ, αγορά και μεταφορά τροφίμων σε άτομα που αδυνατούν να μετακινηθούν. .α.