Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022

 


Ανακοίνωση για την επιτυχή διεξαγωγή της δημοπρασίας

της εκμίσθωσης του κυλικείου στο Αθλητικό Κέντρο «Ν. Πέρκιζας»

 


    Την Παρασκευή 16/9/2022 διεξήχθη με επιτυχία στα γραφεία της ΦΛΥΑ Α.Ε. και περί ώρα 12:00,  η ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Κυλικείου – Αναψυκτηρίου εντός κοινοχρήστου χώρου Δήμου Χαλανδρίου, που βρίσκεται στο Αθλητικό Κέντρο «Ν. Πέρκιζας». 

Κατά τη διαδικασία της δημοπρασίας ο μοναδικός συμμετέχον  πρόσφερε μηνιαίο μίσθωμα 2.800,00 €. Θα ακολουθήσουν οι νόμιμες ενέργειες προκειμένου να υπογραφεί το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης και να παραδοθεί το κυλικείο.

Η επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας