Παρασκευή 21 Απριλίου 2023

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26/04/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 ΛΗΓΕΙ 
Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 28/04/2023 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00
Για την εκμίσθωση του Αναψυκτήριου του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Πάτημα Χαλανδρίου, έκτασης 148 τ.μ. και αύλειου χώρου 215 τ.μ., με 2+2 τουαλέτες ανδρών-γυναικών και τουαλέτα ΑΜΕΑ., τελευταία ημέρα δήλωσης συμμετοχής στην πλειοδοτική δημοπρασία, η Τετάρτη 26 Απριλίου 2023 και ώρα 14.00, στα Γραφεία της δημοτικής εταιρείας ΦΛΥΑ Α.Ε. οδός Διογένους 42.
Η πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, θα λάβει χώρα στα Γραφεία της Δημοτικής Ανώνυμης Επιχείρησης ΦΛΥΑ Α.Ε., στην οδό Διογένους 42, Χαλάνδρι,  την 28η Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 12:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας της Δημοπρασίας.


Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) συν δύο (2) έτη.  
Για να συμμετάσχει κάποιος στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει χρηματική Εγγύηση, τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, η οποία μετά την δημοπρασία θα επιστραφεί στους ενδιαφερόμενους. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος, από το οποίο ξεκινά η δημοπρασία, ορίζεται το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ.

Ώρες λειτουργίας κατά τη χειμερινή περίοδο έως την δωδεκάτη νυχτερινή και κατά τη θερινή περίοδο μέχρι τη μία το βράδυ. Ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή δαπανών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Πληροφορίες για τη δημοπρασία και το τεύχος της διακήρυξης στα γραφεία της ΦΛΥΑ Α.Ε., Διογένους 42, Χαλάνδρι, Δευτέρα - Παρασκευή από 10:00 έως 16:00, 2106830305 και mail : www.flyadimotikiae.gr