Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2024

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΛΥΑ Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Χαλανδρίου

Κατόπιν της  υπ’ αρ 5/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου, που διόρισε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΛΥΑ Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης Ακινήτων Δήμου Χαλανδρίου

Την Παρασκευή 26/01/2024 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα και έχει ως εξής:

Αθανασάτου Ιωάννα - Πρόεδρος Δ.Σ.

Τσίγκος Κωνσταντίνος - Διευθύνων Σύμβουλος

Χασάπη Εύα – Ευανθία - Αντιπρόεδρος Α΄

υπεύθυνη για την διαχείριση της ιστοσελίδας της Εταιρείας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Χρυσικόπουλο Σπυρίδων - Αντιπρόεδρο Β΄

υπεύθυνο για την δημοσιογραφική κάλυψη του έργου της Εταιρείας

Φωτεινός Σπυρίδων - Ειδικός Σύμβουλος

υπεύθυνο αφενός για τα χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα της Εταιρείας και αφετέρου για την συνδιαχείριση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας.  

Γρυλλάκης Αυγουστίνος - Μέλος

Καραμαλέγκου Χριστίνα - Μέλος

Καρέλας Ιωάννης - Μέλος

Κιάκος Χρήστος - Μέλος

Κρανίδης Εμμανουήλ - Μέλος

Τακόπουλος Πολύδωρος - Μέλος