Τρίτη 22 Μαρτίου 2022

 


                                            

                                                                       ΑΡ.Μ.Α.Ε. :67629/01ΑΤ/Β/09/13
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

Χθες  Δευτέρα 21/03/22 και ώρα 14:00 έληξε η προθεσμία κατάθεσης των φακέλων συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για όσους ενδιαφέρονταν να πάρουν μέρος στην ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία της Τετάρτης, 23/03/2022, και ώρα 13:00.

Η επιτροπή αφού εξέτασε τους φακέλους συμμετοχής και τα κατατεθέντα δικαιολογητικά αποφάσισε ομόφωνα ότι:

α) οι πέντε (5) ενδιαφερόμενοι που κατέθεσαν φακέλους συμμετοχής διέθεταν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ως εκ τούτου τους γνωστοποιήθηκε ότι μπορούν νόμιμα να λάβουν μέρος στην δημοπρασία της Τετάρτης.

β) ένας (1) ενδιαφερόμενος αποκλείστηκε από την συμμετοχή του στην δημοπρασία  επειδή σύμφωνα με την προκήρυξη δεν μπορούσε να λάβει μέρος αφού δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις.

 

                                                               Χαλάνδρι 22/03/2002

 


Η επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας

                                                                                    

Αγ. Παρασκευής 100 Χαλάνδρι, τ.κ. 152 32

          τηλ.210-6830305 / 210-6830358 Fax: 210-6800035,

WEBSITE: www.flyadimotikiae.gr e-mail:flyadimotikiae@gmail.com