Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022

 

Ευχαριστήρια Επιστολή της Αντιδημάρχου Παιδείας

Προς 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Φλύα Α.Ε.                                                                           

        Ευχαριστούμε θερμά για την άμεση ανταπόκριση  της Φλύα ΑΕ, στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στο αίτημά μας εκ μέρους  του Τμήματος Παιδείας και φροντίδας σχολικών μονάδων,   για την αγορά και τοποθέτηση τριών κλιματιστικών στο 12ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Χαλανδρίου με δαπάνες της Εταιρείας,  τα οποία ήταν απαραίτητα για την λειτουργία του Προγράμματος καλοκαιρινής απασχόλησης  στο εν λόγω σχολείο. Ήδη ολοκληρώθηκαν οι σχετικές ηλεκτρολογικές  εργασίες από πλευράς Δήμου και έχουν τεθεί σε λειτουργία, προσφέροντας τις αναγκαίες συνθήκες στα παιδιά που θα φιλοξενούνται μέχρι τέλους Ιουλίου και στο προσεχές διάστημα.

Χαλάνδρι, 6 Ιουλίου 2022

                                                                                      

Με εκτίμηση

Ιωάννα Αθανασάτου

Αντιδήμαρχος Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής